EGYESÜLET

Az Újratöltve Egyesület egy Baranya megyében működő civil szervezet. Főbb céljaink között is elsődleges, hogy elősegítsük az ország (a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti) kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásainak a fejlődését. A megalakulás óta a térség számos kisebb településén nyújtunk ingyenes szolgáltatást, programokat annak érdekében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű településeken élőknek helyi szinten is érvényesüljön az egyenlő szintű és minőségű (köz)szolgáltatásokhoz fűződő joga.

Főbb tevékenységeink, szolgáltatásaink:   

 • Foglalkoztatási program működtetése
 • Élelmiszer adományozás
 • Rendezvények szervezése és lebonyolítása
 • Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
 • Foglalkoztatási és munkaerő-piaci projektek lebonyolítása
 • Egyéb, a céljainkhoz illeszkedő projektek lebonyolítása
 • Tanácsadások nyújtása:
  • Munkaerő-piaci
  • Pályaorientációs
  • Vállalkozási
  • Pályázati

Célcsoport

Az Újratöltve Egyesület a következő célcsoporti körökbe tartozóakat igyekszik támogatni, segíteni:

 • Családok, hátrányos helyzetű családok és gyermekeik
 • Hátrányos helyzetű lakosság
 • Különböző nemzetiségekhez tartozók (különösen romák)
 • Nyugdíjasok
 • Hátrányos helyzetű, különösen roma származású tanulók
 • Hátrányos helyzetű álláskeresők
 • Tehetséges fiatalok
 • Felsőfokú oktatásban részt vevők
 • Fiatalok (különösen a 14-25 év közöttiek)
 • Önkéntesek, gyakornokok
 • A térség (köz)oktatási intézményei, önkormányzatai, vállalkozói
 • Illetve mindenki, aki a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 4.5.3. pontja szerint hátrányos helyzetűnek minősül:
  • a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
  • az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
  • az 50 éven felüli életkorú személyek,
  • a megváltozott munkaképességűek,
  • a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
  • a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
  • az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
  • az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
  • az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen