PROJEKTEK

Kedvezményezett: Újratöltve Egyesület
Konzorciumi partner: Continental Contact Alapítvány
A projekt címe: Get UP!
Azonosító: GINOP-5.3.5-18-2020-00222
Támogatás összege: 50.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett időtartama: 2021.07.01. – 2022.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:
A Get UP! projekt főpályázója az Újratöltve Egyesület, konzorciumi partnere pedig a Continental Contact Alapítvány. A projekt megvalósítási időszaka 12 hónap (2021.07.01.-2022.06.30.), mely a Mohácsi és Siklósi járásban valósul meg 150 fő célcsoporti személy bevonásával.

A választott ágazat: “A” – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
A választott téma: A munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás.

A projekt megvalósítása alatt önállóan megvalósításra kerülő tevékenységek (3.1.2.1):
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
a) Szakmai, módszertani fejlesztés:
aa) foglalkoztatási, munkaerő-piaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmány, hatásvizsgálat, elemző tanulmány készítése;
ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás;
ac) a munkaerő-piaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása a kutatások/elemzések eredményein alapulva.

b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása
ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok);
bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken;
bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása;

d) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával:
da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);
dc) képzés;
dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;
de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;
dh) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;

e) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:
ea) szakmai gyakornok foglalkoztatása és munkaerő-piaci tapasztalatszerzése

A projekt megvalósítása alatt választható tevékenységek (3.1.2.2):
c) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:
ca) a szervezet tisztségviselőinek, munkavállalóinak képzése;

A projekt humánerő-forrása:
– 1 fő projektmenedzser (kapcsolattartó)
– 1 fő pénzügyi vezető
– 2 fő szakmai munkatárs
– 1 fő gyakornok

Vállalt monitoring mutatók:
– A munkaerő piaci keresleti és kínálati oldalának segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma: 150 fő (75 nő és 75 férfi)
– A munkaerő piaci keresleti és kínálati oldalának segítő programban résztvevők száma: 150 fő (75 nő és 75 férfi)
– A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma: 150 fő