CÉLJAINK

 • A régió területén élők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • Terület- és településfejlesztés és rehabilitáció
 • Turisztikai vonzerő fejlesztése, a fogadóképesség növelése, elérhetőség javítása, a falusi turizmus fejlesztése
 • Munkahelyek felkutatása és foglalkoztatási helyzet javítása
 • A munkanélküliség megelőzése, a munkanélküliségből származó hátrányos helyzet javítása
 • A nők munkaerő-piaci aktívabb részvételének elősegítése
 • A fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása
 • A fiatalok oktatásának segítése, egészséges életmódra történő nevelése
 • A romák szociális és kulturális helyzetének javítása
 • Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, beilleszkedésüket segítő programok, szolgáltatások szervezése
 • Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek segítése Jogi segítségnyújtás és áldozatvédelem, bűnmegelőzés
 • Drog-, bűn- és betegség megelőzés
 • Nemzetiségi és emberi jogok védelme és érvényesítésének elősegítése
 • Széles társadalmi körben érdekvédelmi és érdek képviseleti feladatok ellátása
 • Nemzetiségek önszerveződésének támogatása, érdekartikulációjuk elősegítése
 • Környezetünk védelme
 • Oktatás, képzés, ismeretterjesztés, képesség- és készségfejlesztés, továbbá tanácsadás
 • Ismeretterjesztő kiadványszerkesztés, terjesztés, kiadás, helyi média támogatása
 • Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
 • Tehetséggondozás, tehetségkutatás
 • Hagyományaink ápolása (tánc, zene stb. területén)
 • Roma népesség kultúrájának, nyelvének az ápolása, identitástudatuk kifejezésének elősegítése
 • Társadalmi befogadást elősegítő szolgáltatások támogatása
 • Határon túli magyarokkal való kapcsolattartás, együttműködés, valamint a határon túli magyarok segítése
 • Nemzetközi kapcsolatok ápolása, építése; nemzetközi együttműködések kialakítása, közös projektek lebonyolítása
 • Sportolási lehetőségek bővítése
 • A Baranya megyei járásokban található kistelepülések külterületi részein működő mikro-, kis- és középvállalkozások, hagyományos népi mesterségek, mezőgazdasági tevékenységgel, kiskerti zöldség, gyümölcstermesztéssel foglalkozó személyek összefogása
 • A működés során a hasznosított területek, gépek, épületek vagyonbiztonságának érdekében együttműködés polgárőr és/vagy vagyonvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal
 • A falusi életmód, gazdálkodási módok, tevékenységek, mint. turisztikai látványosság bemutatása és népszerűsítése
 • A hagyományos falusi, tanyai jellegű életvitel minőségének javítása, a közlekedés nehezen elérhetősége miatt a szükséges és alapvető szolgáltatások elérésének biztosítása